Tuyển dụng

  • TUYỂN DỤNG KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG

    Với nhu cầu mở rộng và phát triển công ty, Công ty TNHH XD DV Môi trường Nguồn Sống Xanh cần tuyển một số vị trí sau đây:

  • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG

    Với nhu cầu hiện tại của Công ty và nhằm đẩy mạnh công tác tư vấn, mở rộng dịch vụ chăm sóc khách hàng đồng thời hỗ trợ các bạn sinh viên mới ra trường có điều kiện trao dồi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, Công...

  • Tuyển Dụng Nhân Sự Nguồn Sống Xanh

    Với phương châm hoạt động bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển bền vừng, công ty môi trường chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn giải quyết các vấn đề môi trường, đem đến những cơ hội việc làm tốt nhất cho...