Tư Vấn Trực Tuyến

 
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
(Mss. Hương)
 

0933 221 540

 

0988 106 427

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT
(Mss. Hải)
 

0909 773 264

 

0979 169 167

 

Liên kết website

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT - Quản lý chất thải nguy hại - Đăng ký Sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại

Công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh tư vấn lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. Hotline: 0909 773 264 Ms Hải

Ngày 30 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý chất thải nguy hại nhằm quy định chi tiết một số Điều, Khoản của Luật bảo vệ môi trường và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu.

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý chất thải nguy hại thay thế cho Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại và chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 09 năm 2015.

Công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh xin trích dẫn một số nội dung quy định về Thủ tục lập hồ sơ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần thực hiện như sau:

1. Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải CTNH

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

b) Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:

     - Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;

     - Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hằng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm (quy định trước đây tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT là 120 kg/năm), trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;

     - Cơ sở dầu khí ngoài biển.

2. Hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

     - Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;

     - 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;

     - Đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH (thuộc các đối tượng đăng ký bằng báo cáo CTNH định kỳ) thực hiện đăng ký bằng báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH

a) Đối với các đối tượng phải lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

     - Chủ nguồn thải CTNH lập 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và nộp  Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH;

     - Trong thời hạn 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho chủ nguồn thải để hoàn thiện hồ sơ;

     - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

b) Đối với các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Chủ nguồn thải CTNH lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT và nộp đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý CTNH. Văn bản tiếp nhận này có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

4. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH chỉ thực hiện một lần (không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu có hoạt động phát sinh CTNH. Sổ đăng ký chỉ cấp lại trong các trường hợp sau:

     - Thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh CTNH;

     - Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở.

     - Sau khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhật bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ.

5. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải CTNH

Chủ nguồn thải CTNH phải thực hiện các trách nhiệm với các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý được quy định sau đây:

     - Bố trí khu vực lưu giữ CTNH; lưu giữ CTNH trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định tại Phụ lục 2 (A) Thông tư 36/2015;

     - Chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp;

     - Lập báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     - Lưu trữ với thời hạn 05 năm tất cả các liên chứng từ CTNH đã sử dụng, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Hãy liên hệ Công ty môi trường Nguồn Sống Xanh để được tư vấn miễn phí cụ thể hơn về các quy định trong công tác Quản lý chất thải nguy hại. Chúng tôi thực hiện lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 773 264 Ms Hải hoặc 0283 5100 127

Email: greenlife@nguonsongxanh.vn

Website: khoahocmoi.vn - nguonsongxanh.vn

Bài Viết Liên Quan