Tư Vấn Trực Tuyến

 
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
(Mss. Hương)
 

0933 221 540

 

0988 106 427

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT
(Mss. Hải)
 

0909 773 264

 

0979 169 167

 

Liên kết website

Gia hạn Giấy phép tài nguyên nước

Công ty môi trường Nguồn Sống Xanh chuyên thực hiện hồ sơ xin gia hạn Giấy phép tài nguyên nước thủ tục nhanh chóng, giá cả cạnh tranh. Hotline: 0909 773 264 Ms Hải

http://nguonsongxanh.vn

Căn cứ theo thời hạn của giấy phép tài nguyên nước đã được cấp phép, khi giấy phép tài nguyên nước vẫn còn hiệu lực, các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ cần tiến hành thực hiện hồ sơ xin gia hạn giấy phép tài nguyên nước và nộp trước thời điểm giấy phép tài nguyên nước được cấp hết hiệu lực ít nhất chín mươi ngày (90) ngày.

1. Căn cứ pháp luật

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

2. Quy định  về gia hạn giấy phép tài nguyên nước

Việc gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP và các điều kiện sau đây:

- Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

- Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

- Đối với trường hợp khác với quy định (giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày) thì tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

- Mẫu hồ sơ, đơn đề nghị, đề án xin gia hạn giấy phép tài nguyên nước được quy định cụ thể tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu xin giấy phép gia hạn giấy phép tài nguyên nước, vui lòng liên hệ với Công ty tư vấn môi trường Nguồn Sống Xanh để được tư vấn miễn phí, thực hiện hồ sơ với thủ tục nhanh chóng, giá cả cạnh tranh.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 773 264 Ms Hải hoặc 0283 5100 127

Email: greenlife@nguonsongxanh.vn

Website: khoahocmoi.vn - nguonsongxanh.vn

Bài Viết Liên Quan