Tư Vấn Trực Tuyến

 
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
(Mss. Hương)
 

0933 221 540

 

0988 106 427

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT
(Mss. Hải)
 

0909 773 264

 

0979 169 167

 

Liên kết website

Cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường - Công ty Môi Trường Nguồn Sống Xanh cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường, thiết kế hệ thống xử lý nước thải hiệu quả và chất lượng vượt trội. Hotline: 0909 773 264 Ms. Hải

Một hồ sơ môi trường có ý nghĩa tương tự với báo cáo đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn dự án đó chính là cam kết bảo vệ môi trường, chỉ có điều cam kết bảo vệ môi trường được quy định đối với những dự án có quy mô nhỏ, không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP. 

Cam kết bảo vệ môi trường là câu trả lời cụ thể cho các câu hỏi về tác động tốt xấu của dự án đến môi trường và các yếu tố xung quanh dự án và cũng là lời hứa của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Bài viết dưới đây chúng tôi xin cung cấp những thông tin cần thiết một các chi tiết, súc tích nhất về thủ tục hướng dẫn đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

Cam kết bảo vệ môi trường

1. Cam kết bảo vệ môi trường là gì?

Cam kết bảo vệ môi trường (viết tắt là CKBVMT) là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án phát triển kinh tế xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình y tế, văn hoá xã hội và các công trình khác (trên quy mô nhỏ) từ đó đề ra các giải pháp phù hợp để bảo vệ môi trường.

Cam kết bảo bảo vệ môi trường chính là một văn bản pháp lý ràng buộc trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước về môi trường và cộng đồng.

2. Căn cứ pháp luật

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 9 năm 2011.

3.Thời điểm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường1

4. Đối tượng phải lập và thành phần hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

am kết bảo vệ môi trường 2

5. Quy trình thực hiện

- Khảo sát, thu thập số liệu về dự án tên và địa điểm thực hiện dự án; quy mô, công suất, công nghệ sản xuất; lượng, chủng loại nguyên liệu, nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình thực hiện dự án;

- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường tại khu vực dựán cùng khu vực xung quanh liên quan đến hoạt động của dự án;
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;

- Liệt kê và đánh giá tổng thể các hạng mục công trình môi trường được thực hiện;
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại;

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt CKBVMT lên UBND cấp huyện hoặc cấp xã theo quy định tại điều 32 Nghị định số 29/2011/QĐ-CP;

- Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt CKBVMT, các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt CKBVMT có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án, chủ cơ sở biết về việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ bản CKBVMT. Trường hợp không chấp nhận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Công ty Môi Trường Nguồn Sống Xanh sẵn sàng tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến hồ sơ môi trường của doanh nghiệp, trong đó có cam kết bảo vệ môi trường. Hãy đến với chúng tôi để có được hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề của bạn, tất cả vì mục tiêu bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

Công ty chúng tôi rất mong được hợp tác và tạo mối quan hệ bền vững lâu dài với tất cả các doanh nghiệp.

Để được tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký cam kết bảo vệ môi trường vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: Ms Hải 0909 773 264 hoặc 0283 5100 127

Email: greenlife@nguonsongxanh.vn

Website: khoahocmoi.vn - nguonsongxanh.vn

Bài Viết Liên Quan