Tư Vấn Trực Tuyến

 
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
(Mss. Hương)
 

0933 221 540

 

0988 106 427

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT
(Mss. Hải)
 

0909 773 264

 

0979 169 167

 

Liên kết website

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hàng năm giá rẻ

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ môi trường định kỳ hàng năm giá rẻ - dịch vụ uy tín và chất lượng cao. Hotline: 0909 773 264 Ms. Hải

Môi trường xung quanh ngày càng bị đe dọa bởi các tác động từ hoạt động của con người nói chung và sự tàn phá của các hiện tượng thiên nhiên. Nguyên nhân chủ yếu là từ các hoạt động sản xuất của con người, có phát sinh các chất thải ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

 

Vì vậy để bảo vệ môi trường sống của chúng ta và thế hệ tương lai thì mọi người phải có ý thức chung tay góp phần bảo vệ môi trường. Vấn đề này không những chỉ là trách nhiệm của cơ quan, tập thể nào, đây là vấn đề chung của mỗi cá nhân, cộng đồng.

 

Với các hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt đều có tác động trực tiếp đến môi trường, vì thế cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong từng cá nhân, doanh nghiệp. Các đơn vị, công ty sản xuất kinh doanh cần thực hiện các hồ sơ môi trường như: báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường trong quá trình dự án, đề án bảo vệ môi trường trong quá trình đi vào hoạt động.

 

Bên cạnh các hồ sơ trên trong quá trình hoạt động công ty vẫn phải thực hiện các báo cáo định kỳ đảm bảo cung cấp thông tin cho Bộ Tài nguyên Môi trường xác định xem trong hoạt động của công ty có tác động xấu đến môi trường hay không? Kịp thời khắc phục nếu có sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

 

Chính vì vậy cần phải quan trắc giám sát chất lượng môi trường xét trên hoạt động của từng doanh nghiệp. Điều nhất thiết cần có báo cáo quan trắc môi trường định kỳ giá rẻ để báo cho cơ quan chức năng hiểu rõ được nguyên nhân phát sinh các chất thải và biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường như thế nào.

 

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 

1. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?

 

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng ngắn hạn tại cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan thẩm quyền (cụ thể: Chi cục BVMT; Phòng Tài nguyên và Môi trường). Mục đích của quá trình này là theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

 

Việc đánh giá tổng quan từ nguồn phát sinh như nước thải, khí thải, chất thải rắn (bao gồm chất thải công nghiệp, sinh hoạt và nguy hại). Hình thức đánh giá bằng cách đo đạc mẫu khí thải, nước thải, tính toán chất lượng chất thải rắn phát sinh và tra cứu mức độ ô nhiễm theo quy định của nhà nước.

 

Từ các số liệu cụ thể có được trong hoạt động quan trắc trong thời gian dài,  sẽ có được thông tin chính xác để xác định nguyên nhân, sự phân bố, di chuyển của các vật chất ô nhiễm, qua đó xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm nhằm xây dựng biện pháp, đề xuất phương án xử lý vấn đề, tất cả vì mục tiêu chung bảo vệ môi trường.

 

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ chính là kết quả của quá trình giám sát môi trường.

 

2. Nội dung của báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

- Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;

 

- Theo dõi lưu lượng/khối lượng/tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần;

 

- Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất) – nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần;

 

- Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố (nếu có liên quan): xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

 

3. Căn cứ pháp lý

 

- Thông tư 43/2015/TT- BTMNT ngày 19 tháng 09 năm 2015 về báo cáo kết quả quan trắc môi trường;

- Thông tư 24/2017 ngày 01 tháng 09 năm 2017 quy định về hoạt động quan trắc môi trường;

- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

4. Những đối tượng cần phải thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

 

Theo quy định, tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị các trung tâm thương mại, nhà xưởng…đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ

 

5. Thời gian thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

 

- 3 tháng/lần đối với các đối cơ sở phải thuộc danh sách di dời do ô nhiễm môi trường và được xác định là gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục, 6 tháng một lần đối với các cơ sở không thuộc 2 đối tượng trên.

 

- Riêng đối với tỉnh Bình Dương được quy định cụ thể trong công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.

 

6. Cơ quan tiếp nhận

 

- Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết): trình nộp cho Sở TNMT-Chi cục BVMT.

 

- Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản): trình nộp cho Phòng TNMT.


Đối với các doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp hoặc Khu công nghệ cao có thể nộp thêm 01 bản báo cáo cho Ban quản lý (không bắt buộc).

 

7. Quy trình lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

 

- Khảo sát những thông tin chung: thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, địa chất, kinh tế - xã hội của khu vực dự án đang hoạt động, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh;

 

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn… Xác định chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án;

 

- Thực hiện đo đạc thống kê các thông số đặc trưng của mẫu nước thải, chất thải rắn và nguy hại, khí thải của và môi trường xung quanh tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và do các đơn vị có chức năng đảm nhận. Đồng thời định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng (liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực) của môi trường xung quanh cơ sở. Chi tiết thực hiện được thể hiện rõ ở phần 8. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường trong bài viết;

 

- Liệt kê và đánh giá các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng. Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khói, mẫu đất, mẫu nước ngầm;

 

- Đánh giá chất lượng môi trường, tác động và ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án;

 

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố, phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn;

 

- Cam kết khắc phục các nội dung không đạt, biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục; cam kết về việc thực hiện và vận hành thường xuyên các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 

- Hoàn thành hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường theo mẫu Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ ban hành kèm theo thông tư 43:2015/btnmt.

 

- Nộp cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và giải quyết.

 

8. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu quan trắc các thông số môi trường

 

- Tiến hành thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh; ghi nhận các kết quả thống kê, đo đạc, phân tích trong báo cáo. Cần lưu ý, các biện pháp thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và do các đơn vị có chức năng quan trắc môi trường đảm nhận;

 

- Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng (liên quan đến các nguồn thải) của chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần;

 

- Nước thải: lấy mẫu nước thải trước khi xả ra hệ thống cống thoát công cộng; các quy chuẩn đối chiếu: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt;

 

- Khí thải: lấy mẫu phân tích khí thải tại cácnguồn phát sinh, sau hệ thống xử lý (nếu có); quy chuẩn đối chiếu: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: thống kê tổng lượng thải; mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ; đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý;

 

- Tiếng ồn, độ rung: đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất; tiêu chuẩn đối chiếu: QCVN 26:2010/BTNMT Quy định mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng và dân cư;

 

- Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng (liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực) của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước dưới đất, không khí, đất) – nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần;

 

- Môi trường không khí xung quanh: quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

 

- Môi trường nước mặt: quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

 

- Môi trường nước dưới đất: quy chuẩn so sánh: QCVN 09-MT:2015 - Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;

 

- Theo dõi diễn biến và đo đạc hiện trạng các yếu tố (nếu có liên quan) như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

 

Nhận thấy những khó khăn trong thời gian và chi phí đi lại trong quá trình doanh nghiệp thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, Công ty Môi Trường Nguồn Sống Xanh chuyên cung cấp dịch vụ lập báo cáo quan trắc môi trường với thủ tục nhanh gọn, hiệu quả và đảm bảo đúng quy định pháp luật. Mục tiêu đem lại sự hài lòng cho khách hàng cũng chính là yếu tố đầu tiên tạo nên thương hiệu của công ty.

 

  Để được tư vấn miễn phí về báo cáo quan trắc môi trường định kỳ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: Ms Hải 0909 773 264 hoặc 0283 5100 127

Email: greenlife@nguonsongxanh.vn

Website: khoahocmoi.vn - nguonsongxanh.vn

Bài Viết Liên Quan