Tư Vấn Trực Tuyến

 
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
(Mss. Hương)
 

0933 221 540

 

0988 106 427

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT
(Mss. Hải)
 

0909 773 264

 

0979 169 167

 

Liên kết website

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Công ty TNHH XD DV Môi Trường Nguồn Sống Xanh là công ty tư vấn hồ sơ môi trường uy tín và chất lượng nhất hiện nay. Hotline: 0909 773 264 Ms. Hải

Khi doanh nghiệp đầu tư một dự án thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì vấn đề cần quan tâm đầu tiên là hoàn thành các hồ sơ, chấp hành quy định của pháp luật, đảm bảo tính khả thi của dự án.

Trong đó các hồ sơ môi trường là một thành phần quan trọng không thể thiếu nếu không thực hiện đúng theo quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt rất nặng và chậm tiến độ của dự án.

Trước khi đi vào hoạt đông các dự án thuộc đối tượng bắt buộc làm báo cáo đánh giá tác động môi trường thì cần thực hiện song song với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, nếu báo cáo này chưa được thẩm định, dự án sẽ chưa được thực hiện.

Theo Nghị định 179/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 12 năm 2013 nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định về thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường thì sẽ bị xử phạt hành chính tuy theo quy mô và mức độ vi phạm, có thể sẽ bị đình chỉ hoạt động trong một số trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường1

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) là đánh giá tác động qua lại giữa dự án với các yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội. Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường gồm các công việc như "xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu  ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết. ĐTM là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư ra quyết định lựa chọn phương án khả thi và tối ưu nhất về kinh tế và kỹ thuật cho dự án đầu tư.

Mọi cân nhắc về môi trường đều được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu tiên lập quy hoạch dự án (thông qua nội dung giải trình các vấn đề môi trường trong báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật) đến phát triển và thực hiện dự án (thông qua báo cáo ĐTM) và tiếp tục suốt trong quá trình hoạt động của dự án.

2. Căn cứ pháp luật

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 ngày 23 tháng 06 năm 2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT).

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2015.

3. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định tại Phụ lục II Nghị đính số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Chủ dự án của các đối tượng được quy định trên có trách nhiệm tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Xác định phạm vi; xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu ĐTM;

- Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực;

- Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại;

- Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng;

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng; Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;

- Xác định nhóm cộng đồng liên quan/quan tâm đến quá trình ĐTM dự án: chủ dự án, nhà đầu tư (người/tổ chức tài trợ hoặc cho vay tiền), Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư;

- Lập báo cáo ĐTM trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh/thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương);

- Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

5. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

- Bảy (07) bản ĐTM của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng hồ sơ. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

6. Thời gian thẩm định và phê duyệt ĐTM

Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).

Thời hạn thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường được quy định như sau:

a) Không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với các dự án thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Không quá ba mươi ngày (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

c) Trong thời hạn quy định trên, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dựa án về kết quả thẩm định. Thời gian chủ dự án hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định không tính vào thời gian thẩm định.

ĐTM là hồ sơ môi trường quan trọng với thời gian thực hiện thủ tục dài nhất. Để giảm thiểu chi phí đi lại cũng như thời gian cho các doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Công ty Môi Trường Nguồn Sống Xanh chuyên cung cấp dịch vụ làm đánh giá tác động môi trường với tiêu chí chất lượng, đảm bảo tiến độ và chi phí hợp lý nhất. Mong được sự quan tâm và hợp tác của quý doanh nghiệp.

Để được tư vấn miễn phí về Báo cáo đánh giá tác động môi trường vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: Ms Hải 0909 773 264 hoặc 0283 5100 127

Email: greenlife@nguonsongxanh.vn

Website: khoahocmoi.vn - nguonsongxanh.vn

Bài Viết Liên Quan