Tư Vấn Trực Tuyến

 
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
(Mss. Hương)
 

0933 221 540

 

0988 106 427

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT
(Mss. Hải)
 

0909 773 264

 

0979 169 167

 

Liên kết website

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Để hiểu hơn về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, Hãy liên hệ với Công ty TNHH XD DV Môi trường Nguồn Sống Xanh chúng tôi để được tư vấn và báo giá dịch vụ nhanh chóng

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG       

       Với phương châm phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, Do đó Luật Bảo vệ môi trường đã ra đời nhằm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ môi trường trong sản xuất, hạn chế các tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn.    

       Luật Bảo vệ môi trường mới nhất số 72/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 29 của Luật này thi hành từ ngày 01/02/2021 là "Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường".

       Để hiểu hơn về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, Hãy liên hệ với Công ty TNHH XD DV Môi trường Nguồn Sống Xanh chúng tôi để được tư vấn và báo giá dịch vụ nhanh chóng. Công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường và có đội ngũ nhân lực đầy kinh nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực như tư vấn môi trường, thiết kế công trình bảo vệ môi trường, cung cấp vật tư môi trường… Chúng tôi đảm bảo sẽ làm hài lòng khách hàng.

danh gia so bo tac dong moi truong

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là gì ???

       Chính là việc xem xét và nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc giai đoạn đề xuất thực hiện Dự án đầu tư.

Thời điểm thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường?

            Chính là giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp nhận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng. Có thể hiểu đơn giản là lập Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường ngay trong quá trình xin chủ trương đầu tư hay Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư:

tieu chi danh gia

      => Từ các tiêu chí này mà dự án đầu tư sẽ được phân thành các nhóm khác nhau nhằm xác định đối tượng thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là những dự án nào ???

       - Dự án thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn;

       - Dự án thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

       - Dự án không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

       - Dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về làm nguyên liệu sản xuất;

       - Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

       - Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

       - Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

       - Dự án yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn;

      - Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đtm quy định tại PHụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 thuộc một trong số các trường hợp sau phải thuê  dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để thực hiện.

+ Dự án đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thành phần thực dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch)

+ Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP)

+ Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư);

            Quý doanh nghiệp nếu đã thấy dự án đầu tư của mình thuộc một trong các đối tượng trên nhưng chưa biết làm như thế nào và bắt đầu từ đâu hoặc chưa xác định được dự án đầu tư của mình có cần phải thực hiện Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường hay không thì hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH XD DV Môi trường Nguồn Sống Xanh để được tư vấn chi tiết và giúp Quý doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định cũng như quy trình các bước thực hiện chính xác.

       Lưu ý: Những Dự án không phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường ?           

       - Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM trước khi Nghị định 54/2021/NĐ-CP có hiệu lực là ngày 21/05/2021 với kết quả thông qua không cần chỉnh sữa bổ sung.

       - Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo ĐTM trước ngày Nghị định 54/2021/NĐ-CP có hiệu lực.

       - Dự án đầu tư đã được thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường và được cấp có thẩm quyền chấp nhận chủ trường đầu tư thì không phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

       - Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 01/01/2021 và đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận. Trường hợp Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 01/01/2021 nhưng chưa có báo cáo ĐTM thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, pháp luật về đầu tư công.

Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án:

       - Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan.

       - Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án.

       - Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm (nếu có).

       - Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.

       - Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Cơ quan tiếp nhận Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường:    

            Cơ quan, tổ chc cá nhân đ xut d án đầu tư thuộc đối tượng quy định thì phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được Cơ quan nhà nước có thm quyn xem xét đng thi cùng vi báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề ngh chp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

            Để biết thêm chi tiết và cách thc hin về dịch vụ lập báo cáo DTM ca d án, vui lòng liên h với công ty tư vấn môi trường Ngun Sng Xanh ca chúng tôi.

CÔNG TY TNHH XD DV MÔI TRƯỜNG NGUN SNG XANH

Địa chỉ tr s chính: Ô 60, DL14, KĐT Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ chi nhánh: 53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: HCM: 0283 5100 127 – BD: 0274 3555 118

Hotline: Ms.Hải - 0909 773 264

Email: moitruongnguonsongxanh@gmail.com

Bài Viết Liên Quan